Agri

Exportcijfers land- en tuinbouw tonen sterke handelspositie

In 2023 steeg de export van land- en tuinbouwproducten naar €123,8 miljard. Hoewel de prijzen van veel producten daalden

Exportcijfers

Bron: LTO

In 2023 steeg de export van land- en tuinbouwproducten naar €123,8 miljard. Hoewel de prijzen van veel producten daalden, nam de netto-exportwaarde toe met 1,6% naar €40 miljard. Dit blijkt uit jaarlijkse cijfers van CBS en de WUR. LTO benadrukt dat deze cijfers de sterke handelspositie van Nederland in de wereldwijde handel in land- en tuinbouwproducten laat zien. Handel is belangrijk voor de Nederlandse economie.

Thijs Rompelberg, portefeuillehouder Internationaal bij LTO Nederland: “De handelscijfers over 2023 laten opnieuw zien dat de Nederlandse land- en tuinbouw, en het agrofood- en sierteeltcluster een belangrijke drager van de Nederlandse economie is. De exportcijfers over 2023 zijn indrukwekkend en laten zien dat Nederlandse boeren en tuinders, hun coöperaties en ketenpartners echte ondernemers zijn.”

De cijfers

“Ondanks deze cijfers zijn er wel degelijk zorgen over de toekomst. Boeren en tuinders moeten voldoen aan vele opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en milieu. Dan valt op dat maar een klein deel van de exportwaarde landt op het boerenerf”, vervolgt Rompelberg. “LTO zet zich in voor verdere verduurzaming van de sector, maar de meerkosten die daarmee gepaard gaan zullen wel in de prijs van land- en tuinbouwproducten verdisconteerd moeten worden. Alleen dan kunnen boeren en tuinders hun werk blijven doen. Boeren en tuinders willen verder verduurzamen, maar het is belangrijk dat we ons daarmee internationaal niet uit de markt prijzen.”

Vorig bericht Een bedrijf failliet in eerst helft maart in Drenthe
Volgend artikel Subsidie voor het verduurzamen van het boerenbedrijf in Drenthe

Nu op WijDrenthe